Kiberbiztonság

Kiberbiztonság

Ügyfeleink igényeinek minél magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében bővítettük portfóliónkat, nemcsak a multi brand termékek és szolgáltatások, hanem az információbiztonság területén is.

Megfelelően képzett és gyakorlatot szerzett szakértőinkkel állunk rendelkezésükre informatikai rendszereik információbiztonsági átvilágítására, szükség esetén sérülékenységvizsgálat elvégzésére. Tanácsadás keretében vállaljuk a 2013. évi L. törvény szerinti információbiztonsági osztályba- és szintbe sorolást a „védelmi intézkedés katalógus” alapján, cselekvési terv elkészítését, az információbiztonságra vonatkozó belső szabályzói környezet felülvizsgálatát, szükség esetén kialakítását. Ennek keretében vállaljuk informatikai biztonságpolitika, informatikai biztonsági stratégia, valamint informatikai biztonsági szabályzat (ide értve a BCP/DRP összeállítását is) elkészítését, a szükséges alapnyilvántartások (adatvagyon kataszter, alkalmazás és szolgáltatás katalógus, hozzáférés és jogosultságkezelés stb.) felülvizsgálatát, felfektetését.

Figyelemmel az ISO 27001 szabványcsaládra részt veszünk az Információbiztonsági Irányítási Rendszer (IBIR) kockázatelemzésen és kockázatértékelésen alapuló komplex védelmi megoldásainak kidolgozásában. Ennek során az adminisztratív, fizikai és logikai védelmi intézkedések rendszerében előkészítjük a biztonsági szabályzatok rendszerét; a biztonsági szervezetet; a javak és eszközökre, valamint személyekre vonatkozó védelem rendszerét; az adminisztratív, fizikai és környezeti, valamint logikai védelmi intézkedések rendszerét; a kommunikáció és művelet menedzsment, az incidens kezelés és a változáskezelés rendszerét; a rendszerfejlesztés, karbantartás és javítás, valamint a megfelelőség módszereit.Kapcsolatfelvétel:  kiberbiztonsag@xcopy.hu